โซดาสิงห์ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน แล้วจึงเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ให้พรายฟองซ่า... ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์