โปรโมชั่นพิเศษ จาก Singha Online Shop

โปรโมชั่นพิเศษ จาก Singha Online Shop

เมื่อซื้อน้ำแร่ Purra ขนาดใดก็ได้ผ่าน Singha Online Shop

ครบ 4 แพ็ค รับฟรี!! 1 แพ็ค
ครบ 10 แพ็ค รับฟรี!! 5 แพ็ค

หมายเหตุ
- ไม่สามารถซื้อคละขนาดได้ สินค้าที่แถมเป็นขนาดสินค้าที่สั่งซื้อเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.singhaonlineshop.com