น้ำแร่เพอร์ร่า
น้ำแร่ธรรมชาติ 100% เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสถาบัน NSF International ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • บรรจุ ณ แหล่งกำเนิดจากน้ำใต้ดิน
  ตามธรรมชาติ ลึกเกือบ 1,000 ฟุต
  และมีอายุยาวนานกว่า 30,000 ปี

 • เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ไม่มีการ
  เติมแต่งแร่ธาตุใดๆ “รสชาติไม่ฝาด
  เฝื่อน เค็ม หรือขม”

 • มีค่า pH เป็นกลาง ช่วยปรับสมดุล
  ของร่างกาย
  ทำให้เกิดภาวะสุขภาพ
  ดีสูงสุด (Optimal Health)

 • สะสมแร่ธาตุสำคัญที่เป็นประโยชน์
  ต่อร่างกายไว้อย่างครบถ้วน

 • จัดเป็นน้ำแร่ชนิดเบา จึงดื่มได้ทุกวัน
  ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย

 • ช่วยชะล้างสารพิษในร่างกาย หรือ
  ที่เรารู้จักกันว่า “ดีท็อกซ์ (DETOX)”

1 น้ำแร่ธรรมชาติเพอร์ร่า เป็นน้ำแร่ที่ได้รับคัดเลือกในการใช้เสิร์ฟบนสายการบินชั้นนำระดับโลกกว่า 30 สายการบิน ทำให้ได้มีโอกาสในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก (ภายใต้การบริหารโดยบางกอกแอร์เวย์)
2 น้ำแร่ธรรมชาติเพอร์ร่า เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสถาบัน NSF International ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
3 น้ำแร่ธรรมชาติเพอร์ร่า บรรจุจากแหล่งกำเนิดแหล่งพระงาม จ.สิงห์บุรี จากแหล่งน้ำใต้ดินตามธรรมชาติ ลึกเกือบ 1,000 ฟุต
4 น้ำแร่ธรรมชาติเพอร์ร่า มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครคือเรื่องของแหล่งน้ำที่ผ่านการตรวจสอบแล้วพบว่ามีอายุกว่า 30,000 ปี จึงผ่านการสะสมแร่ธาตุมาอย่างยาวนาน ผ่านกระบวนการกรองตามธรรมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนได้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ ทีมีแร่ธาตุที่บริสุทธิ์มาก ไม่มีสิ่งเจือปนอันตรายใดๆ รวมถึงมีแร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสม จึงดีต่อร่างกายเป็นพิเศษ
5 เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ไม่มีการเติมแต่งแร่ธาตุใดๆ “รสชาติไม่ฝาด เฝื่อน เค็ม หรือขม”
6 สะสมแร่ธาตุสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไว้อย่างครบถ้วน และ จัดเป็นน้ำแร่ชนิดเบา จึงดื่มได้ทุกวัน ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย
7 น้ำแร่ธรรมชาติเพอร์ร่า มีค่า pH เป็นกลาง ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย ทำให้การทำงานของเซลล์เป็นปกติ สามารถดูดซึมอาหาร และแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้น ทำให้เกิด ภาวะสุขภาพดีสูงสุด (Optimal Health)
8 ช่วยชะล้างสารพิษในร่างกาย หรือที่เรารู้จักกันว่า “ดีท็อกซ์ (DETOX)” การดื่มน้ำแร่เพอร์ร่า 1 ขวดทันทีเมื่อตื่นนอนและก่อนชอน สามารถช่วยชดเชยแร่ธาตุและขับของเสียออกจากร่างกาย
 • น้ำแร่เพอร์ร่า
  330 มล.
 • น้ำแร่เพอร์ร่า
  500 มล.
 • น้ำแร่เพอร์ร่า
  750 มล.
 • น้ำแร่เพอร์ร่า
  1,500 มล.

 

สถานที่จัดจำหน่าย และร้านค้าทั่วประเทศ