ข้าวคือวิถีชีวิตของคนไทย

 

 

 

กินข้าวหรือยัง ? ข้าวไทย 1 จาน ให้อะไรกับเราบ้าง?

นอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการตามที่เราเรียนกันมาแล้วนั้น

.

เรายังพอจะจำภาพของการดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว และการบูชาพระแม่โพสพได้ไหม

สิ่งที่ดูเรียบๆ ง่ายๆ แต่ความงดงามเหล่านี้ที่ทำให้ข้าวไทยในทุกๆ คำนั้น

ได้ถูกหล่อหลอมรวมเป็นประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย

.

ข้าวไทยคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง

#เพราะรักจึงชวนกินข้าวไทย #กินข้าวไทยหรือยัง #กรมการค้าภายใน

ข้าวพันดี ข้าวพันดี ข้าวพันดี