การันตีคุณภาพดีระดับโลก

 • ข้าวหอมมะลิใหม่100%ต้นฤดูตราพันดี

  ข้าวหอมมะลิใหม่ 100% ต้นฤดู

  ข้าวใหม่ต้นฤดู จากสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้ 105 ของไทยที่ดีที่สุด (ข้าวใหม่) โดดเด่นในเรื่องความหอม ความเหนียวนุ่มมียางของเม็ดข้าว เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความสดใหม่ที่สุด โดยคัดสรรเมล็ดข้าวที่มีอายุ 2เดือนหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงกระบวนการการเก็บรักษาเมล็ดข้าวในรูปแบบข้าวเปลือกเพื่อคงความสดไว้ตลอดทั้งปี และมีวิธีการกระเทาะเปลือกเมล็ดข้าวอย่างพิถีพิถันก่อนบรรจุถุงเพื่อให้เมล็ดข้าวคงความสมบูรณ์ รักษาคุณค่าสารอาหารให้เต็มเมล็ดที่สุด แหล่งเพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อุดมสมบูรณ์ เม็ดขาว สวยสมบูรณ์ มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เหนียวนุ่ม สะอาด ในบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาคุณภาพจากวัสดุอย่างดี(ถุงฟลอยด์) จำน่ายในช่องทาง Modern Trade ขนาด 5 กก. อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.0 ส่วน

 • ข้าวหอมมะลิ100%ชั้นดีที่สุด

  ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้นดีที่สุด

  ข้าวหอมมะลิแท้ 105 ของไทยที่ดีที่สุด (ข้าวกลางปี) เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่สมบูรณ์แบบระดับโลก เหนือชั้นด้วยกระบวนการคัดสรรอย่างเป็นพิเศษกว่าปกติ 2 เท่า จึงได้ข้าวใหม่เป็นพิเศษ เม็ดขาว สวยสมบูรณ์ มันวาว มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เหนียวนุ่ม สะอาด ในบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาคุณภาพจากวัสดุอย่างดี(ถุงฟลอยด์) จำน่ายในช่องทาง Modern Trade ขนาด 5 กก. อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.2 ส่วน

 • ข้าวหอมมะลิ100%ชั้นดีพิเศษ

  ข้าวหอมมะลิ 100%

  ข้าวหอมมะลิแท้ 105 ของไทยที่ดีที่สุด (ข้าวกลางปี) เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านขั้นตอนในการคัดสรรอย่างดี พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่สมบูรณ์แบบระดับโลก เม็ดขาว สวยสมบูรณ์ สะอาด มีหอม เหนียวนุ่ม จำหน่ายในช่องทาง Traditional Trade และ Makro ขนาด 1, 2, 5, 15, 45, 48 กิโลกรัม อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.2 ส่วน

 • ข้าวหอมมะลิ100%ชั้นดีพิเศษ

  ข้าวหอมมะลิ 100%

  ข้าวหอมมะลิแท้ 105 ของไทยที่ดีที่สุด (ข้าวกลางปี) เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านขั้นตอนในการคัดสรรอย่างดี พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่สมบูรณ์แบบระดับโลก เม็ดขาว สวยสมบูรณ์ สะอาด มีหอม เหนียวนุ่ม จำน่ายในช่องทาง Modern Trade ขนาด 5 กิโลกรัม อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.2 ส่วน

 • ข้าวหอมมะลิ100%ชั้นดีพิเศษ

  ข้าวหอม 100%

  ข้าวหอมมะลิ 105 ผสมผสานกับข้าวหอมปทุม ชั้นดี (ข้าวกลางปี) อัตราส่วน ข้าวหอมมะลิ 100% สัดส่วน 70% ข้าวหอมปทุม 100% สัดส่วน 30%ให้ข้าวเม็ดขาวสวย นุ่ม ชวนรับประทาน เหมาะแก่ผู้ที่ชื่นชอบความหอมนุ่มของข้าวหอมมะลิ ในราคาประหยัดจำหน่ายในช่องทาง Traditional Trade ขนาด 1,5, 45, 48 กิโลกรัม อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.3 ส่วน

 • ข้าวหอมชั้นดี

  ข้าวหอม

  ข้าวหอมชั้นดีผสมผสานกับข้าวขาวชั้นดี (ข้าวกลางปี) อัตราส่วน ข้าวหอม10% สัดส่วน 70% ข้าวขาว10% สัดส่วน 30% เมื่อหุงสุกจะได้เม็ดข้าวที่ ร่วน เม็ดสวย ฟู หุงขึ้นหม้อ และมีความนุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ เหมาะสำหรับช่องทางร้านอาหาร ที่เลือกใช้ข้าวหอมมะลิผสม ทำเมนูได้หลากหลาย เช่น ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ข้าวผัด จำน่ายในช่องทาง Traditional Trade ขนาด 5, 45, 48 กิโลกรัม อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.5 ส่วน

 • ข้าวขาว100%ชั้นดีพิเศษ

  ข้าวหอม

  ข้าวหอมชั้นดีผสมผสานกับข้าวขาวชั้นดี (ข้าวกลางปี) อัตราส่วน ข้าวหอม10% สัดส่วน 70% ข้าวขาว10% สัดส่วน 30% เมื่อหุงสุกจะได้เม็ดข้าวที่ ร่วน เม็ดสวย ฟู หุงขึ้นหม้อ และมีความนุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ เหมาะสำหรับช่องทางร้านอาหาร ที่เลือกใช้ข้าวหอมมะลิผสม ทำเมนูได้หลากหลาย เช่น ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ข้าวผัด จำน่ายในช่องทาง Modern Trade ขนาด 5 กิโลกรัม อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.5 ส่วน

 • ข้าวหอม5%ชั้นดี

  ข้าวขาว 100%

  ข้าวขาวสายพันธุ์ชัยนาทที่ดีที่สุด (ข้าวกลางปี) จากแหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุด บริเวณภาคกลาง+ภาคเหนือตอนล่างข้าวเม็ดขาว สวย สะอาดใส ร่วน หุงขึ้นหม้อ จำน่ายในช่องทาง Traditional Trade และ Modern Tradeขนาด 1, 5, 48 กิโลกรัม อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.5 ส่วน

 • ข้าวหอม5%ชั้นดี

  ข้าวขาว 5%

  ข้าวขาวสายพันธุ์ชัยนาทที่ดีที่สุดจากแหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุด ข้าวเม็ดขาว สวย สะอาดใส ร่วน หุงขึ้นหม้อ ในอัตราส่วนข้าวหักผสมอยู่ 5%จำหน่ายในช่องทาง Traditional Trade และ Makro ขนาด 1, 5, 15, 48 กิโลกรัม อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.5 ส่วน

 • ข้าวหอม5%ชั้นดี

  ข้าวขาว 15%

  ข้าวขาวสายพันธุ์ชัยนาทที่ดีที่สุดจากแหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุด ข้าวเม็ดขาว สวย สะอาดใส ร่วน หุงขึ้นหม้อ ในอัตราส่วนข้าวหักผสมอยู่ 15% จำหน่ายในช่องทาง Traditional Trade และ Makro ขนาด 5, 48 กิโลกรัม อัตราการหุง ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ำ 1.5 ส่วน

100% Organics Brown Jasmine Rice

100% Organics Jasmine Rice

Authentic 100% Organics Jasmine Rice/ Organics Brown Jasmine Rice

The first and only Thai rice brand that has been certified by 2 renowned institutes

 • ผ่านกรรมวิถี การคัดพันธุ์ การปลูก การผลิตที่ พิถีพิถันที่สุด

 • ข้าวอินทรีย์ คุณภาพสูง ที่ดีต่อสุขภาพ

 • ได้รับการรับรอง มาตราฐาน ยูโร ออร์แกนิค ซึ่งเป็นมาตราฐาน ORGANIC ที่สูงที่สุดของโลก

 • เป็นแบรนด์ข้าว ORGANIC แบรนด์แรก และแบรนด์เดียวที่ได้รับรอง มาตราฐาน ยูโรออแกนิค และ USDA

 • INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE 2016 : SUPERIOR TASTE AWARD 3 STARS
  ได้รับรางวัลจากสถาบัน ITQI 2016 สูงสุด 3 ดาว ในเรื่องของรสชาติ และคุณภาพ

Online Shop

สถานที่จัดจำหน่าย

และร้านค้าทั่วประเทศ

ข้าวพันดี ข้าวพันดี ข้าวพันดี