มาตรฐานที่ทันสมัย ใช่..ในทุกขั้นตอน

กว่า 80 ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้ความใส่ใจคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเราจึงผ่านการรับรองมาตรฐานในทุกๆ ด้านเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 
น้ำดื่มสิงห์ ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ซึ่งน้ำดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเป็นที่ไว้วางใจในกลุ่มผู้บริโภค โดยเริ่มจากการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด มาผ่านโรงงานผลิตที่ทันสมัยและกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะจึงทำให้น้ำดื่มสิงห์มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และคงไว้ซึ่งแร่ธาตุ อันเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย  รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้องและความแม่นยำในระดับสูงทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

กว่าจะออกมาเป็นน้ำดื่มที่ได้คุณภาพ น้ำดื่มสิงห์ต้องผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร บุคลากร และโรงงานผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ก้าวสู่ความเป็น Smart Factory ด้วยจุดเด่นผ่านกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ โดยมีกลุ่มการผลิตในหลายสาขา ทั้งใน เชียงใหม่, อยุธยา , มหาสารคาม, สุราษฎ์ธานี และขอนแก่น

น้ำดื่มสิงห์ทุกขวดต้องผ่านกระบวนการกรองที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter (SMF) สามารถกรอง สิ่งสกปรก เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และสารเคมีต่างๆที่ปะปนมากับน้ำได้อย่างละเอียด แต่คงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ตามมาตรฐานและคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

น้ำดื่มสิงห์ ให้ความสำคัญกับขวดและบรรจุภัณฑ์ ทุกขวดจะถูกปิดผนึกด้วยเทคโนโลยี Smart Detection System ระบบการตรวจสอบคุณภาพด้วยกล้องระบบอัตโนมัติที่มีความถูกต้องและความแม่นยำในระดับสูงถึง 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย
- เครื่องตรวจสอบการปิดฉลาก
- เครื่องตรวจสอบคุณภาพฝา
- เครื่องตรวจสอบจำนวนขวดในแพ็ค
- เครื่องตรวจสอบการปิดฝาและน้ำพร่อง

นอกจากนี้น้ำดื่มสิงห์ใส่ใจในความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ โดยใช้น้ำดื่มสิงห์ที่มีคุณภาพในการทำความสะอาดฝา หรือ ขวด รวมถึงไลน์การผลิต เพื่อการันตีถึงความสะอาดและได้มาตราฐานของน้ำดื่มสิงห์

กดแชร์บทความนี้