ดื่มสิ่งที่ใช่..ได้มาตรฐานระดับสากล

       น้ำดื่มสิงห์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF International สหรัฐอเมริกา องค์กรที่ได้รับการมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ให้เป็นศูนย์ประสานงานในด้านความปลอดภัยและการบำบัดน้ำสำหรับดื่มทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มสิงห์เป็นน้ำดื่มที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF International สหรัฐอเมริกา สถาบันที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นผู้รับรองมาตรฐานการผลิตน้ำดื่ม จึงมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มสิงห์มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
ผ่านการรับรองมาตราฐาน HACCP Certified  (Hazard Analysis and Critical Control Point) เพื่อยืนยันว่าน้ำดื่มสิงห์มีระบบการจัดการด้านคุณภาพความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ  
ได้รับการรับรองคุณภาพน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้ว ตามมาตรฐาน GMP Certified หนึ่งในหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX)
น้ำดื่มสิงห์ได้รับเกียรติบัตรจาก International Organization for Standardization หรือ ISO เพื่อเป็นมาตรฐานว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มสิงห์ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานทุกขวด

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เป็นมาตรฐานว่าผู้ที่เป็นมุสลิมสามารถบริโภคหรือสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ผ่านการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแต่การตรวจสอบน้ำจากแหล่งที่เหมาะสม กระบวนการผลิตที่ถูกต้อง รวมไปถึงการจัดการที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองสุขภาพและให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

 

 

กดแชร์บทความนี้